Onkológia

Táplálásterápiával tegye teljessé az antitumor kezelést! Küldetésünk, hogy a táplálásterápia a daganatellenes kezelés szerves részévé váljon, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk a terápia hatékonyságához, javítsuk a klinikai kimenetelt.

onkológia

Kezdetben empirikus megfigyelések hívták fel a kezelőorvosok figyelmét arra a korrelációra, miszerint a daganatos betegek testtömegvesztése kedvezőtlen hatást gyakorol a betegek terhelhetőségére és az antitumor terápia kivitelezhetőségére. Az elmúlt években már klinikai vizsgálatok sorozata igazolta a tumorsejtek okozta patológiás (metabolikus, hormonális, pro-inflammatorikus citokin) változásokat, melyek a kóros testösszetétel kialakulásához vezetve növelik a mortalitást1-4.

A táplálásterápia a testtömegvesztés mérséklésével, a tápláltsági állapot javításával hozzájárulhat a daganatellenes kezelésekkel szembeni jobb toleranciához, csökkentve annak rizikóját, hogy a kóros tápláltsági állapot miatt váljék szükségessé az antitumor terápia késői kezdése, felfüggesztése vagy idő előtti leállítása2-6. Az elmúlt években klinikai evidenciákat összefoglalva, új szakmai ajánlások jelentek meg a daganatos betegek táplálásterápiájáról2-4.

Nemzetközi és hazai rendeletek szabályozzák a táplálásterápia során alkalmazható speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszerek összetételét. A kiegyensúlyozott vagy betegségspecifikus összetétel mellett alapkövetelmény az e csoportba tartozó termékekkel szemben, hogy biztonságosak, jótékony hatásúak és hatékonyak legyenek7.

A Nutricia kiemelt figyelmet fordít az onkológiai terápiás területre és szorosan együttműködik a nemzetközi és a hazai szakmai szervezetekkel. Cégünk, az onkológiai betegek speciális igényeit szem előtt tartva, célirányos kutatásokat és innovatív termékfejlesztéseket folytat8.

A daganatos betegségek és a kóros tápláltsági állapotok

daganatos betegek malnutríciója

A daganatellenes kezelések mellékhatásainak következményeként jelentkező anorexia, hányinger, hányás, ízérzékelés megváltozása stb. csökkentve a napi energia- és tápanyagbevitelt tovább növelik a malnutríció (szarkopénia, cachexia) kialakulásának rizikóját1-6,10.

 

A kóros tápláltsági állapot menetelése

daganatos betegek testtömegvesztése

A kóros tápláltsági állapotok kedvezőtlen hatást gyakorolnak az antitumor terápia hatékonyságára, továbbá növelik a szövődmények és a toxicitás előfordulási gyakoriságát, súlyos esetben szükségessé téve a kezelések felfüggesztését vagy idő előtti leállítását1-4,11-14.

A kóros testösszetétel olyan mértékű strukturális és funkcionális változásokat eredményezhet a szervezetben, amely kedvezőtlen hatást gyakorol a gyógyszerek farmakokinetikájára (abszorpcióra, disztribúcióra, metabolizmusra, eliminációra/exkrécióra)14. Az alacsony szérum protein koncentráció tovább ronthatja a hatóanyagok disztribúcióját14.

Szarkopénia jelentősége a tumoros betegek kezelése során

 
szarkopénia daganatos betegségekben

Táplálásterápiás beavatkozással (adekvát energia, fehérje és egyéb tápanyagok bevitelével) és ezáltal a kedvezőbb tápláltsági állapot elérésével jelentősen hozzájárulhat a daganatellenes kezelések hatékonyságához és a szövődmények csökkentéséhez2,4-6,17-19.

 

Klinikai evidenciák bizonyítják a speciális élelmiszerekkel folytatott táplálásterápia kedvező hatását daganatos betegeknél17, 18, 19.

 

Nutricia speciális élelmiszerekkel folytatott táplálásterápia hatása17,18
  • 35,4%-ról 14,8%-ra csökkenthető a posztoperatív műtéti komplikációk száma preoperatív táplálásterápiával(17); tovább csökkenthető a komplikációk gyakorisága pre- és posztoperatív táplálásterápiával (sebszétválás és infekciók száma közel a felére csökkenthető)18
  • 10%-ról 5,8%-ra csökkenthető az újrafelvételek száma(18)
  • átlagosan 12%-os költségcsökkentés érhető el (475 EUR vs 538 EUR)(18)

Táplálásterápia során kitűzött célok a teljes betegút során1-21

Kapcsolódó termékek


(Teljes méretért kattinston a képre!)

Hivatkozások

1 Biolo G, Cederholm T, Muscaritoli M. Muscle contractile and metabolic dysfunction is a common feature of sarcopenia of aging and chronic diseases: from sarcopenic obesity to cachexia. Clin Nutr. 2014;33(5):737-48.
2 Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr. 2006;25(2):245-59.
3 European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC): ESPEN Guideline 2014: Nutrrtion in Cancer. Nutritional and metabolic peroblems on cancer patients, effects on clinical outcome and aims of nutritional therapy. 2014. http://www.epaac.eu/images/END/Final_Deliverables/D6.2_ESPEN_GUIDELINE_2014.pdf [Letöltés dátuma: 2018.08.12.]
4 Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.
5 Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.
6 de van der Schueren MAE, Laviano A, Blanchard H, et al. Systematic review and meta-analysis of the evidence for oral nutritional intervention on nutritional and clinical outcomes during chemo(radio)therapy: current evidence and guidance for design of future trials. Ann Oncol. 2018;29(5):1141-1153.
7 A BIZOTTSÁG (EU) 2016/128 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről. Az Európai Unió Hivatalos Lapja https://publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/b2d05cd8-c97e-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-hu [Letöltés dátuma: 2018.08.12.]
8 https://www.nutriciaresearch.com/oral-nutritional-support-to-address-cancer-malnutrition-during chemoradiotherapy/ [Letöltés dátuma: 2018.08.12.]
9 Muszkat Y. Nutritional Issues in Cancer Patients. In: Yeung S, P. Escalante C, F. Gagel R. Eds. Medical Care of Cancer Patients, Shelton: PMPH-USA, 2009: 293-306.

 

10 Silva FR, de Oliveira MG, Souza AS, et al. Factors associated with malnutrition in hospitalized cancer patients: a cros-sectional study. Nutr J. 2015;10;14:123.
11 Fearon K, Strasser F, Anker SD, et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol. 2011;12(5):489-95
12 Prado CM, Antoun S, Sawyer MB, et al. Two faces of drug therapy in cancer: drug-related lean tissue loss and its adverse consequences to survival and toxicity. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011 May;14(3):250-254.
13 Ali R, Baracos VE, Sawyer MB, et al. Lean body mass as an independent determinant of dose-limiting toxicity and neuropathy in patients with colon cancer treated with FOLFOX regimens. Cancer Med. 2016;5(4):607-616.
14 Trobec K, Kerec Kos M, von Haehling S, at al. Pharmacokinetics of drugs in cachectic patients: a systematic review. PLoS One. 2013 8;8(11):e79603.
15 Broughman JR, Williams GR, Deal AM, et al. Prevalence of sarcopenia in older patients with colorectal cancer. J Geriatr Oncol. 2015;6(6):442-5.
16 Pamoukdjian F, Bouillet T, Lévy V, et al. Prevalence and predictive value of pre-therapeutic sarcopenia in cancer patients: A systematic review. Clin Nutr. 2018;37(4):1101-1113.
17 Kabata P, Jastrzębski T, Kąkol M, et al. Preoperative nutritional support in cancer patients with no clinical signs of malnutrition-prospective randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2015;23(2):365-70.
18 Maňásek V, Bezděk K, Foltys A, et al. The Impact of High Protein Nutritional Support on Clinical Outcomes and Treatment Costs of Patients with Colorectal Cancer. Klin Onkol. Fall 2016;29(5):351-357.
19 Martin L, Senesse P, Gioulbasanis I, et al. Diagnostic criteria for the classification of cancer associated weight loss. J Clin Oncol. 2015;33(1):90-9.
20 Better care through better nutrition: Value and effects of Medical Nutrition. A SUMMARY OF THE EVIDENCE BASE. Medica Nutrition International Industry. Fourth version 2018. www.medicalnutritionindustry.com [Letöltés dátuma: 2018.08.12.]
21 Baldwin C, Spiro A, Ahern R, et al. Oral nutritional interventions in malnourished patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2012;104(5):371-385.

(Teljes méretért kattinston a képre!)

Egészségügyi szakemberek és betegek támogatása

nutricia mesterkurzus

Mint piacvezető, felelősségünknek érezzük a táplálásterápiában érintettek szakmai képzését hazánkban. Az elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítésére nyújt lehetőséget a Nutricia Mesterkurzus.

nutricia diétás tanácsadás

Ingyenes telefonos tanácsadás és segítségnyújtás a speciális élelmiszert fogyasztó
betegeknek és gondozóiknak.

tanacsadas@nutricia.hu

nutricia otthonápoló szolgálat

Gondoskodás a kórházi kezelés után hazabocsátott szondatáplált betegekről, hogy saját otthonunkban is szakember felügyelete mellett folytathassák a táplálásterápiát.

Betegtájékoztató honlapjaink és kiadványaink

Nutricia Termékválasztó Applikáció

 
 

Táplálásterápia témájú hírlevelünben a legfrissebb szakmai hírekről és publikációkról, aktuális, elérhető képzésekről, valamint kapcsolódó termékeinket érintő információkról tájékoztatjuk érdeklődő partnereinket.

Hírleveleinkre csak orvosok, egészségügyi dolgozók illetve gyógyszerészek iratkozhatnak fel.