MUST Szűrés pályázati felhívás 2022

Eredményhirdetés!

MMTT Részvételt nyert:

 • Dr. Szakács Andrea
 • Dr. Szödényi Annamária
 • Dr. Sugár Zoltán
 • Dr Varga Lóránd

Különdíj, személyi mérleget nyert:

 • Dr. Szántó Olga

Köszönjük a pályázatban való részvételt, és sok sikert kívánunk további gyógyító munkájukhoz!

Látogasson el a háziorvosoknak szóló összeállításunkra, ahol online segédleteket, webinar előadásokat és publikációkat olvashat a táplálásterápia szerepéről a háziorvosi praxisban! MEGNÉZEM >

Pályázati kiírás

„Kóros tápláltsági állapot rizikójának szűrése a háziorvosi gyakorlatban”

Tisztelt Pályázók!

Az alultápláltság ránézésre nem minden esetben állapítható meg, ezért a malnutríció rizikószűrés bekerült a háziorvosi praxisközösségek tevékenységi körébe. Minden egyes szűrés elvégzése 4 pontot ért.

Pályázatunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a malnutríció rizikószűrés fontosságára, időben való diagnosztizálására, illetve a hatékony táplálásterápia mielőbbi megkezdésére. Ennek érdekében olyan esettanulmányokat várunk, melyek az Ön praxisában előforduló olyan esetekre mutatnak rá, melyeknél a MUST szűrőmódszer segítségével diagnosztizálta azokat az eseteket, amelyeket ránézésre nem ismert volna fel.

A pályázat hivatalos szabályzata

1. A pályázat szervezője

A „Kóros tápláltsági állapot rizikójának szűrése a háziorvosi gyakorlatban” című pályázatának szervezője a Danone Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest Váci út 35.), a továbbiakban: „Szervező”).

2. A pályázatban résztvevő személyek

A pályázatban kizárólag azon egészségügyi szakemberek vehetnek részt, akik magyar állampolgársággal rendelkező, 18 éven felüli természetes személyek, kivéve a Danone Magyarország Kft. alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozóit, az akció szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezeteket, ezek munkatársait, és e személyeknek a Ptk. 685 § (b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóit.

3. A pályázat időtartama

A pályázat 2022.03.01-én kezdődik. Beadási határidő 2022.05.31.

4. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat a kóros tápláltsági állapot rizikójának szűrésével összefüggő esettanulmányok, jó gyakorlatok, betegutak, táplálásterápiás kezelések bemutatásáról szóló írásos beadványok.

Pályázatunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a malnutríció rizikószűrés fontosságára, időben való diagnosztizálására, illetve a hatékony táplálásterápia mielőbbi megkezdésére. Ennek érdekében olyan esettanulmányokat várunk, melyek az Ön praxisában előforduló olyan esetekre mutatnak rá, melyeknél a MUST szűrőmódszer segítségével diagnosztizálta azokat az eseteket, amelyeket ránézésre nem ismert volna fel.

A pályázat terjedelme: maximum 1 db A4-es oldal

A pályázat formai elvárásai: Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság

A pályázat tartalmi követelményei:

 • pályázat címe
 • pályázó orvos neve és elérhetősége
 • praxis mérete, ahonnan az eset kiemelésre került
 • a bemutatott beteg fő diagnózisa, milyen panaszokkal érkezett
 • a bemutatott beteg testmagassága, testtömege, BMI-je
 • MUST pontértéke
 • alkalmazott táplálásterápia

  Figyelem! Kérjük, a bemutatott betegek személyes adatait a pályázati anyagban ne tüntesse fel!

5. A pályázat beküldésének módja

A pályázatban mindazok a 2. pontban meghatározott személyek vehetnek részt, akik a pályázat időtartama alatt, legkésőbb 2022. május 31-ig beküldik pályázati anyagukat.

Pályázatok elektronikus beküldése a palyazat@nutricia.hu email címen keresztül történik.

A pályázat beküldése jelen pályázati szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

6. Érvényes pályázatok meghatározása

Érvényes pályázatnak minősül minden olyan pályázat, amelynek követelményei a hivatalos pályázati kiírásnak megfelelnek és megküldésre kerül.

Pályázatok elektronikus beküldése: palyazat@nutricia.hu

7. Nyeremények

Az első 20 pályázó Nutricia mérleget kap ajándékba.

A Szervező 1. 2. és 3. helyezettet hirdet meg:

 • I. helyezett:
  Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 31. Kongresszusán részvételi támogatás (regisztráció, szállás és étkezés)
 • II. helyezett:
  Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 31. Kongresszusán részvételi támogatás (regisztráció, szállás és étkezés)
 • III. helyezett:
  Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 31. Kongresszusán részvételi támogatás (regisztráció, szállás és étkezés)

Bővebb információk a rendezvényről és a programról: https://www.mmtt.hu/

8. Nyeremények átadása

Szervező a nyerteseket a szervező elektronikus úton értesíti. A nyereményeket pedig postai úton, vagy orvoslátogató kollégák által juttatja el a nyertesekhez.

A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, illetve a tárgynyeremények minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények pénzre nem válthatóak.

A Szervező a fődíj és a nyeremények nyerteseinek névsorát a pályázati munkájuk címével együtt 2022. június 20-tól a nutriciamedical.hu weboldalon teszi közé, A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldők neve és pályázati munkájuk címe jelenik meg.

9. Adó

Szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremények után a személyi jövedelemadót.

10. Adatkezelés

A pályázatban résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázatban résztvevők adatainak kezelése az Adatvédelmi Törvények szerinti módon és feltételekkel történik.

Az adatkezelési szabályzatot itt tudja elolvasni.

11. Egyéb

Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a pályázatot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező jogosult a pályázatot bármikor visszavonni. A Szervező a pályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a jelen nutriciamedical.hu weboldalon teszi nyilvánossá.

A hivatalos internet oldal címe: www.nutriciamedical.hu

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

Pályázatok elektronikus beküldése: palyazat@nutricia.hu

Bővebb szakmai információkért, háziorvosoknak szóló összeállításunkért látogasson el honlapunkra.