„Enterális táplálás mesterfokon 2020”

Eredményhirdetés

Az Enterális táplálás mesterfokon 2020. c. pályázat nyertesei, kategóriák szerint:

Táplálásterápia Kórházakban, Táplálási Team-ek működése kategóriában:

 1. Dr. Haragh Attila
 2. Németh Viktória
 3. Kudron Emese Eszter

Táplálásterápia COVID 19 esetén kategóriában:

 1. Balla Edit
 2. Ádám Sarolta

Táplálásterápia bentlakásos intézményekben kategóriában:

 1. Csizmók Erika

Otthonápolás (betegút követése – együttműködés a Nutricia Otthonápoló Szolgálattal) kategóriában:

 1. Balla Edit

Onkológiai betegek táplálása kategóriában:

 1. Horváth Judit és  Árvai János között megosztott első helyezet!
 2. Dr. Horváth Ágota
 3. Farkasné Kerekes Katalin

Neurológiai/Stroke-on átesett betegek táplálása kategóriában:

 1. Dr. Horváth Ágota
 2. Daum Vivien
 3. Balla Edit

Kritikus állapotú betegek táplálása kategóriában:

 1. Börcsök Nikolett
 2. Balla Edit

Köszönjük minden pályázó részvételét, és gratulálunk a nyerteseknek!


A pályázat hivatalos szabályzata

1. A pályázat szervezője

Az „Enterális Táplálás Mesterfokon” című pályázatának szervezője a Numil Kft. (székhely: 1134 Budapest Váci út 35.), a továbbiakban: „Szervező”).

2. A pályázatban résztvevő személyek

A pályázatban kizárólag azon egészségügyi szakemberek vehetnek részt, akik magyar állampolgársággal rendelkező 18 éven felüli természetes személyek, kivéve a Numil Kft. alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozóit, az akció szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezeteket, ezek munkatársait, és e személyeknek a Ptk. 685 § (b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóit.

3. A pályázat időtartama

A pályázat 2020. szeptember 21-én 00:00-kor kezdődik.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a pályázat lezárását 2021. április 30-ig meghosszabbítjuk , tekintettel a COVID 2. hulláma kapcsán egészségügyi szakemberekre háruló hatalmas terhelésre. Ezzel szeretnénk mindenki számára biztosítani a lehetőséget pályázat és a kvíz megoldásának benyújtására, várhatóan már a rendkívüli helyzetet követően. Természetesen akinek lehetősége van ez idő alatt elkészíteni pályamunkáját azt szívesen fogadjuk, de az eredményt csak a határidő lejártát követően tudjuk majd kihirdetni. További kérdés esetén kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre.

A pályázat időtartamának meghatározásakor minden esetben a Szervező szerverén található óra beállítása az irányadó.

4. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatok meghatározott kategóriákhoz kapcsolódó, táplálásterápiával szorosan összefüggő esettanulmányok, jó gyakorlatok, betegutak, táplálás terápiás kezelések bemutatásáról szóló írásos beadványok.

Az alábbi pályázati kategóriák kerülnek meghirdetésre:

Felnőtt betegek táplálása:

 1. Onkológia betegek táplálása
 2. Kritikus állapotú betegek táplálása (Aneszteziológia és Intenzív terápia)
 3. Neurológiai/Stroke-on átesett betegek táplálása
 4. Táplálásterápia Kórházakban, Táplálási Team-ek működése
 5. Táplálásterápia Bentlakásos intézményekben
 6. Otthonápolás (betegút követése – együttműködés a Nutricia Otthonápoló Szolgálattal)
 7. Táplálásterápia COVID-19 idején

A pályázat terjedelme: maximum 3 A4-es oldal, beleértve grafikonok, szemléltető eszközök használatát.

A pályázat formai elvárásai: Times New Roman, 12-es betűméret.

4. A pályázatba való belépés módja

A pályázatban mindazok a 2. pontban meghatározott résztvevő személyek részt vesznek, akik a pályázat időtartama alatt a pályázati űrlapon beküldik pályázati anyagukat. A pályázatban való részvétel a Numil Kft-nél hozzáférhető, valamint a jelen, nutriciamedical.hu internet oldalon közzétett hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti

5. Érvényes pályázatok meghatározása

Érvényes pályázatnak minősül minden olyan pályázat, amelynek követelményei a hivatalos pályázati kiírásnak megfelelnek és az online pályázati űrlapon megküldésre kerül.

Elektronikus beküldés
az online pályázati űrlapon keresztül: palyazat2020.nutricia-mesterkurzus.hu
 

6. Nyerési módok

Szervező a nyerteseket egy felkért szakmai bizottság által, megadott értékelési szempontok szerint határozza meg.  A Szervező a nyertesek listáját – külön, írásbeli, kifejezett hozzájárulás esetén – nevük, pályázati munkájuk címének közzétételével elérhetővé teszi a nutriciamedical.hu weboldalon.

Felnőtt betegek táplálása

7. Nyeremények

A Szervező kategóriánként hirdet 1. 2. és 3. helyezettet.

 • I. helyezett:
  Nutricia Mesterkurzuson való részvétel 1 fő részére (regisztráció, szállás, étkezés)
 • II. helyezett:
  Nutricia Mesterkurzuson való részvétel 1 fő részére (regisztráció, szállás, étkezés)
 • III. helyezett:
  Nutricia Mesterkurzuson való részvétel 1 fő részére (regisztráció, szállás, étkezés)

8. Nyeremények átadása

Szervező a nyerteseket a szervező elektronikus úton értesíti. A nyereményeket a 2021-ben a Nutricia Mesterkurzus megrendezésekor biztosítja a Szervező. Az év során változó korlátozó intézkedések fennállásakor a Szervező fenntartja a változtatás jogát és át teheti a részvételt az első személyesen megrendezésre kerülő dátumra. Amennyiben vis major helyzet alakul ki (pl.: pandémia) a Szervező egyedileg fogja kezelni a nyertesek nyereményének meghatározását. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen.

A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, illetve a tárgynyeremények minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények pénzre nem válthatóak.

A Szervező a fődíj és a nyeremények nyerteseinek névsorát a pályázati munkájuk címével  együtt 2021. június 1-től a nutriciamedical.hu weboldalon teszi közé és ott 2021. augusztus 1-ig megtekinthető. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldők neve és pályázati munkájuk címe jelenik meg.

9. Adó

Szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremények után a személyi jövedelemadót.
 

10. Adatkezelés

A pályázatban résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázatban résztvevők adatainak kezelése az Adatvédelmi Törvények szerinti módon és feltételekkel történik. Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.
 

11. Egyéb

Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a pályázatot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező jogosult a pályázatot bármikor visszavonni. A Szervező a pályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a jelen nutriciamedical.hu weboldalon teszi nyilvánossá.

A hivatalos internet oldal címe: nutriciamedical.hu

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

Pályázatok elektronikus beküldése az online pályázati űrlapon keresztül:
palyazat2020.nutricia-mesterkurzus.huOlvasson további cikkeket a témában!