Pályázati felhívás, 2021.

pályázati felhívásA NUMIL Kft. a 2005.évi XCV. Törvény 23.§-a alapján pályázatot hirdet egészségügyi szakemberek részére belföldi szakmai konferencián való részvétel támogatására, valamint egészségügyi intézmények, szakmai szervezetek részére az általuk megrendezendő továbbképzések szervezésének támogatására.

A pályázat célja

A magyar egészségügy szakmai-tudományos fejlődésének támogatása, a betegellátás színvonalának javítása az orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek oktató, gyógyító és tudományos munkájának támogatásán keresztül.

1. Pályázni jogosultak köre

1.1. Oktató, gyógyító munkát végző orvos, gyógyszerész vagy egyéb egészségügyi szakember
1.2. Az 1.1. pont alatt körülírt szakképzettségű alkalmazottakat, munkatársakat foglalkoztató egészségügyi intézmény, illetve szolgáltató.

2. A pályázat tárgya

  • Hazai kongresszusokon, továbbképzéseken és egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása
  • A Nutricia Mesterkurzus-on való részvétel támogatása
  • Egészségügyi intézmények, szakmai szervezetek részére az általuk megrendezendő konferenciák, továbbképzések szervezésének támogatása

3. Pályázati feltételek

  • Pályázati Adatlap kitöltése
  • Magyar állampolgárság
  • Megfelelő idegen nyelv ismerete (szükség esetén)

4. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat kiírásától számítva 1 éven keresztül folyamatosan.

5. A pályázat benyújtásának módja

Pályázni a NUMIL Kft által rendelkezésre bocsátott Pályázati Adatlap kitöltésével és benyújtásával lehet.

Pályázati Adatlapot a NUMIL Kft-től (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., Postacím: 1399 Budapest, Pf. 680.) illetve a területi képviselőktől lehet beszerezni.

A pályázatot két példányban, személyesen a területi képviselőnek átadva vagy ajánlott levélben Pályázat szó feltüntetésével – lehet benyújtani a NUMIL Kft. címére.

6. A pályázat elbírálása

A pályázatokat a NUMIL Kft. Pályázati Bizottsága bírálja el, kéthavonta.

A kiíró kizárólagosan jogosult a pályázatok odaítéléséről dönteni, mellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A bírálatnál előnyt jelent a kongresszusi részvétel támogatása esetén a kongresszusra benyújtott és elfogadott poszter vagy előadás. Ez utóbbi esetben a pályázó köteles a posztert elkészíteni és az előadást megtartani.

A sikeres pályázat feltétele, hogy a pályázó a kongresszuson való részvételt követően az ott szerzett tapasztalatokat az oktató, gyógyító, kutató munkáján keresztül a betegellátásban közvetlenül hasznosítani tudja, ill. továbbadja.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük.

A benyújtott pályázati anyagokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza azokat.

7. A pályázat eredményhirdetés

A NUMIL Kft csak a nyertes pályázókat értesíti.